AVÍS LEGAL

LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

Ajuntament de Subirats, responsable del lloc web, en endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual busca donar compliment a les obligacions definides a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic(LSSICE), BOE N o 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines son les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a observar i complir amb rigor les disposicions aquí establertes, així com qualsevol disposició legal que fora d’aplicació. Es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavís o de posar en coneixement dels usuaris dites obligacions, entenent com a suficient la publicació en aquest lloc web.

1. DADES IDENTIFICATIVES
Nom del domini: www.subirats.cat
Nom Comercial: Ajuntament de Subirats
Propietari: Ajuntament de Subirats
NIF: P0827300E
Domicili social:  PI.Ajuntament, s/n 08739 Sant Pau d’Ordal
Telèfon: 93 899 30 11
e-mail: comunicacio@subirats.cat

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent al títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació y la resta dels elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, text y/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.
Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.
Els dissenys, logotips, text y/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen al seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas, redirigir al lloc web principal de www.subirats.cat . El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva mera menció o aparició al lloc web, l’existència de drets o responsabilitat sobre els mateixos; com tampoc el recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.
Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual i industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic comunicacio@subirats.cat.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer, aliè al mateix.

3.1 Ús de cookies
Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques(petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador, de qui accedeix a la pagina) per dur a terme determinades funcions considerades imprescindibles, pel correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen al acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzen per la recollida dels mateixos. Mitjançant l’ús de les cookies també es possible que el servidor on es troba el web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’han registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita.
També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses para el usuari. En aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Per favor consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació

3.2 Politica d’enllaços
Des del lloc web, és posible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus respectius llocs web, no assumeixi cap tipus de responsabilitat respecte a qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada inmediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu pero no limitatiu, en forums, chats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. Amb tot, i en compliment d’allò establert en els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats y forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada, o en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i ordre pública. En cas que l’usuari consideri que existeix al lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies l’any, 24 hores al dia. Malgrat això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

3.3. Direccions IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica, la direcció IP i el nom del domini, utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registrada en un fitxer d’activitat del servidor, degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb el fi d’obtenir mesures únicament estadístiques; que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de les visites, el punt d’accés,..

3.4 Usuaris de la pàgina Web
L’accés y/o ús d’aquest lloc web atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, el present Avís Legal, així com les condicions particulars que, en el seu cas, el complementin, en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.
L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús de la web amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquest lloc, es prohibeix:
La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, al menys que es compte amb l’autorització dels seus legítims titulars.
Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.
El seu ús amb finalitats comercials o publicitaris.
Exclusió de garanties i responsabilitat.

El propietari del lloc Web no atorga cap garantía, ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués comportar a causa de:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts.
L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
L’ús il·lícit, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
L’ajuntament de Subirats no es fa responsable sota cap concepte dels danys que pogueren derivar-se de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ella desenvolupades, serà d’aplicació la legislació española, a la que se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats i Tribunals a Barcelona.